Övning 3: A-tangenten

Öppna mappen po3 i Visual Studio Code (eller den editor du föredrar). Studera HTML- och CSS-koden och skriv sedan den JavaScript-kod som krävs för att uppfylla nedanstående.

  1. När man trycker ned tangenten A på tangentbordet skall en varningsruta dyka upp. Om du inte minns Unicode-tabellen från Programmering 1 kan du ta hjälp av denna tjänst: keycode.info.

Praktisk övning 3