Övning 6: Teckenräknaren

Öppna mappen po6 i Visual Studio Code (eller den editor du föredrar). Studera HTML- och CSS-koden och skriv sedan den JavaScript-kod som krävs för att uppfylla nedanstående.

  1. Så fort man skriver in ett tecken skall räknaren uppdateras. Användaren ska alltså hela tiden veta hur många tecken hen har spenderat.
  2. Uppdateringen ska ske i realtid, dvs. man ska inte behöva klicka på något extra för att teckenräknaren ska ändra sig.
  3. När antalet tecken överstiger 50 skall räknaren markeras med rött. Använd den färdiga klassen warning.
  4. Suddar man några tecken så att man är tillbaka inom det givna spannet skall den röda markeringen försvinna.

Praktisk övning 6