Övning 15: Karaktären

Öppna mappen po15 i Visual Studio Code (eller den editor du föredrar). Denna webbplats ska likna en mycket enkel karaktärsväljare för t.ex. ett rollspel. Studera HTML- och CSS-koden och skriv sedan den jQuery-kod som krävs för att uppfylla nedanstående.

 1. Plus- och minustecknen skall ändra siffran för respektive karaktärsdrag.
 2. Totalsiffran skall uppdateras vid varje klick.
 3. Det ska ej gå att överskrida totala antalet poäng.
 4. Det ska ej gå att sätta färre än 0 poäng på någon av karaktärsdragen.
 5. Den färglagda mätaren skall öka/minska med plus/minus och vara animerad.
 6. Den procentuella fördelningen av poängen skall avgöra färgen på karaktären.
 7. Det starkaste karaktärsdraget skall avgöra hur figuren ser ut. Ikonerna kommer från Font Awesome och är redan inlänkade.
  • Strength: fa-shield-alt
  • Dexterity: fa-user-ninja
  • Intelligence: fa-hat-wizard

(Tips: funktionerna addClass() och removeClass() kan vara till stor hjälp)

Praktisk övning 15