Övning 14: Slidern

Öppna mappen po14 i Visual Studio Code (eller den editor du föredrar). Studera HTML- och CSS-koden och skriv sedan den jQuery-kod som krävs för att uppfylla nedanstående.

  1. När man klickar på eller drar i slidern skall boxen flyttas med samma procentuella steg. (Tips: För att hämta value i jQuery finns en funktion val())
  2. Boxens förflyttning skall vara animerad.

Praktisk övning 2