Övning 12: Rutorna

Öppna mappen po12 i Visual Studio Code (eller den editor du föredrar). Studera HTML- och CSS-koden och skriv sedan den jQuery-kod som krävs för att uppfylla nedanstående.

  1. Skapa en ready()-funktion. Skriv all din kod i den funktionen.
  2. Samtliga rutor ska gå att klicka på för att byta färg från blå till röd.
  3. Du ska ej behöva skriva en for- eller while-loop.
  4. Fundera över:
    • Hur mycket enklare blev koden i övning 11 jämfört med övning 1?
    • Hur mycket enklare blev koden i övning 12 jämfört med övning 2?
    • Vad beror skillnaden på?

Praktisk övning 2